Projekty Zakończone

USKRZYDLONE LATA

2008-04-11

Projekt „Uskrzydlone lata" - realizowany ze środków Programu Operacyjnego Fundusz Inicjatyw Obywatelskich na podstawie umowy nr 247_I z dn. 14.08.2009r. zawartej z Ministerstwem Pracy i Polityki Społecznej.

To program wielokierunkowych działań, które skierowane były do grupy 50 seniorów zamieszkujących bieszczadzką gminę Czarna w województwie podkarpackim, a jego głównym celem była integracja i zwiększenie aktywności osób, które ukończyły 60 rok życia w oparciu o szeroką ofertę różnorodnych form wsparcia oraz dostosowanych do ich potrzeb. A ponadto: reintegracja społeczna i ograniczanie marginalizacji spowodowanej wiekiem poprzez mobilizowanie osób starszych do samorealizacji i pokonywania trudności tak intelektualnych jak i fizycznych; przełamywanie stereotypów społecznych dotyczących ludzi starszych oraz krzewienie kultury współżycia społecznego, która akceptuje starość; uzyskanie przez osoby starsze satysfakcjonujących relacji i kontaktów zarówno w grupie rówieśniczej jak i z innymi członkami lokalnej społeczności. Projekt realizowany jest w partnerstwie z Urzędem Gminy Czarna.

W ramach projektu zorganizowano Klub Pełnych Życia, (zlokalizowany w Gminnym Ośrodku Kultury), który był głównym miejscem spotkań uczestników projektu

W ramach Klubu zorganizowane zostały tematyczne zajęcia, spotkania z ekspertami, szkolenia. Rodzaje działań podzielono tematycznie na sekcje, w których uczestniczyły osoby w zależności od swych predyspozycji i zainteresowań:

1. SEKCJA INFORMATYCZNA „W POGONI ZA INFORMATYKĄ"

W ramach tej sekcji uczestnicy zapoznali się z tematyką technologii informacyjnych

i komunikacyjnych oraz nauczyli się wykorzystywać je w życiu codziennym.

W ramach zajęć prowadzone były następujące bloki tematyczne:

 • BLOK „KROK PO KROKU" - realizowany w formie warsztatów, których celem było wyrównanie do poziomu podstawowego znajomości obsługi komputera, korzystania z edytora tekstów Microsoft Word, z zasobów Internetu oraz obsługiwania poczty elektronicznej.
 • BLOK „E-MERYCI" - zadaniem którego było doskonalenie wcześniej zdobytych umiejętności oraz rozszerzenie umiejętności redagowania tekstów, obróbki zdjęć i materiałów operatorskich, obsługi cyfrowego aparatu fotograficznego i kamery, budowania i zarządzania stronami WWW za pomocą najprostszych programów.
 • BLOK „WWW.CZARNA" - w tym bloku zadaniem seniorów było stworzenie strony Internetowej poświęconej projektowi oraz promującej Gminę Czarna. Strona internetowa nadal funkcjonuje, a nadzór nad jej realizacją objął Gminny Ośrodek Kultury w Czarnej.

2. SEKCJA MIŁOŚNIKÓW PRZ1YSMAKÓW BIESZCZADZKICH

Celem tej sekcji było rozbudzenie motywacji mieszkańców gminy do pielęgnowania kulinarnych tradycji ich miejsca zamieszkania. Uczestnicy sekcji będą mogli wziąć udział w następujących blokach:

 • BLOK „BIESZCZADZKIE SMAKI" - członkowie grupy wzięli udział w warsztatach kulinarnych. Zajęcia praktyczne umożliwiły poznanie i doskonalenie umiejętności przygotowywania m.in. dań kuchni łemkowskiej, bojkowskiej i innej. Ponadto wykorzystano indywidualne pomysły oraz wiedzę opartą na tradycjach przekazanych przez przodków uczestników szkolenia.
 • BLOK „SPISANE - NIEZAPOMNIANE" - zadaniem uczestników Bloku Kulinarnego było zgromadzenie jak największej ilości tradycyjnych, lokalnych przepisów kulinarnych, opracowanie podpowiedzi dotyczących sporządzania przepisów i innych informacji, które opracowano w formie E-booka „Bieszczadzkie smaki" i zamieszczono na stronie internetowej projektu oraz Urzędu Gminy Czarna.

3. SEKCJA „ZIELONO MI"

Głównym celem podjętych działań było rozbudzenie motywacji mieszkańców gminy do podejmowania czynności poprawiających estetykę i wizerunek wsi.

W ramach sekcji zorganizowane zostano następujące bloki:

 • BLOK „PROJEKTUJE - WYKONUJE" - zorganizowany w formie warsztatów dotyczących profesjonalnego projektowania ogrodów przydomowych, terenów zieleni oraz realizacji wykonanych projektów.
 • WYCIECZKA „ŚLADAMI PIĘKNYCH OGRODÓW" - odbyto jednodniową wycieczkę do doliny rzeki Czechówki, na którym założony został Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie oraz do Zespołu Pałacowo- Parkowego w Kozłówce.
 • KONKURS „ZIELONO MI" - uczestnicy projektu wzięli udział w ogrodniczym konkursie, gdzie nagrodzone zostały osoby, które w najbardziej efektywny sposób zaaranżowały własne wiejskie ogrody.

4. SEKCJA „AKTYWNI, ZDROWI, SZCZĘŚLIWI"

W ramach sekcji zrealizowane zostały tematy związane z propagowaniem zdrowego stylu życia, zmotywowanie ludzi starszych do przejęcia odpowiedzialności za własne zdrowie, zachęcanie do aktywności ruchowej i regularnego uprawiania sportów, dążenie do budowania związków koleżeńskich i przyjaźni.

 • BLOK „AKADEMIA ZDROWIA SENIORA" - w ramach bloku zorganizowano ćwiczenia ruchowe podzielone na: gimnastykę ogólno kondycyjną wzmacniającą, gimnastykę kręgosłupa, choreoterapię, paneurytmię.
 • BLOK „MARSZ NA SPACER" - celem treningów była rekreacja uczestników. W ramach bloku uczestnicy projektu spędzali aktywnie czas spacerując z kijami zgodnie z nowatorską formą aktywności ruchowej: Nordic Walking.
 • BLOK „WARTO WIEDZIEĆ" - zorganizowano jednorazowe spotkania informacyjne ze specjalistami z zakresu medycyny i promocji zdrowia; lekarzy, dietetyków, rehabilitantów itp.
 • BLOK „WARTO WIDZIEĆ" - odbyto dwie jednodniowe wycieczki autokarowe: „Ojców" i „Kazimierz magiczny i antyczne Puławy".

Więcej informacji zamieszczono na stronie projektu: www.uskrzydlonelata.cras.org.pl