Projekty Zakończone

TEATR ŻYCIA

2008-04-11

W okresie od 16.04. do 15.11.2008r. na podstawie umowy nr 121/2008 zawartej w dniu 16.04.2008r. z Województwem Podkarpackim - Regionalnym Ośrodkiem Polityki Społecznej, Stowarzyszenie realizowało projekt pt. „Teatr Życia", którego celem było zapobieganie zachowaniom ryzykownym młodzieży gimnazjalnej z Gminy Markowej. Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł, Natomiast pozostałą kwotę do wartości całego projektu w wysokości 10 475,02 zł. Stowarzyszenie wniosło jako udział własny.

Na realizację projektu Stowarzyszenie otrzymało dotację w wysokości 6 000 zł, Natomiast pozostałą kwotę do wartości całego projektu w wysokości 10 475,02 zł. Stowarzyszenie wniosło jako udział własny.
W projekcie uczestniczyło 20 osób. Grupę stanowiło 11 dziewcząt i 9 chłopców głównie pochodzących z rodzin dysfunkcyjnych ze względu na istniejący w nich problem alkoholowy.

W ramach projektu zrealizowano następujące zadania:

  • Przeprowadzono spotkania z przedstawicielami gron pedagogicznych lokalnych szkół oraz spotkania informacyjne z młodzieżą.
  • Przeprowadzono zajęcia warsztatowe, dzięki którym młodzież została przygotowana do pracy nad spektaklem profilaktycznym oraz do przeprowadzenia debat profilaktycznych z rówieśnikami.
  • Przygotowano spektakl profilaktyczny ukierunkowany na identyfikację lokalnych zagrożeń związanych z uzależnieniami. W spektaklu zwrócono uwagę na różnego rodzaju skutki uzależnień- głównie społeczne i psychiczne. Podkreślono złożoność problemu wychodzenia z uzależnienia.
  • Prezentacja spektaklu profilaktycznego odbyła się dwukrotnie na terenie gminy. Odbiorcami przedstawienia byli uczniowie szkół, nauczyciele oraz część rodziców. Bezpośrednio po przedstawieniach odbyły się panele dyskusyjne, w których aktywnie uczestniczyła młodzież. Główną tezą dyskusji było sformułowanie „Przecież jedno piwo nie zaszkodzi...". Młodzież aktywnie wzięła udział w rozmowach, przedstawiając niekiedy bardzo rzeczowe i dojrzałe argumenty. Cele dyskusji, którymi było zwiększanie świadomości uczniów na temat uzależnień, pokazywanie konsekwencji, jakie niosą za sobą uzależnienia, oraz pogłębienie wglądu we własne życie oraz wartości, jakimi kierują się młode osoby, zostały w pełni osiągnięte.