Projekty Zakończone

Planowanie, szkolenie, doświadczenie - moja droga do pracy – edycja II

2008-04-11

Projekt: Planowanie, szkolenie, doświadczenie – moja droga do pracy – edycja II


2014-02-03

Projekt „Planowanie, szkolenie, doświadczenie – moja droga do pracy – edycja II” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich
 
Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku do 24 roku życia:
Pozostających bez zatrudnienia ( w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne);
Zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego;

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • Indywidualne doradztwo zawodowe – 4h/osoba;
  • Trening kompetencji i umiejętności społecznych – 32h/grupa;
  • Szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników projektu;
  • Warsztaty poszukiwania pracy – 32h/grupa;
  • Staże zawodowe – 6-miesięczne, płatne 1 600 zł brutto.

 
Termin realizacji projektu: 02.2014r. – 06.2015r.
Więcej informacji na stronie projektu www.planowanie.cras.org.pl