Projekty Zakończone

Planowanie, szkolenie, doświadczenie – moja droga do pracy

2008-04-11

Projekt „Planowanie, szkolenie, doświadczenie – moja droga do pracy” realizowany w ramach Poddziałania 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy, Działania 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie, Priorytetu VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

 

Projekt skierowany jest do 60 osób w wieku do 24 roku życia:

  • pozostających bez zatrudnienia ( w tym osoby zarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy jako osoby bezrobotne);

  • zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego;

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

  • indywidualne doradztwo zawodowe;

  • szkolenia zawodowe dostosowane do potrzeb uczestników;

  • warsztaty aktywnego poszukiwania pracy;

  • 4 - miesięczne staże zawodowe;

 

Termin realizacji projektu: 01.2013r. – 04.2014r.

Więcej informacji na stronie projektu www.psd.cras.org.pl