Projekty Zakończone

Nowa Szansa dla Ciebie

2008-04-11

Projekt „Nowa Szansa dla Ciebie" realizowany w ramach Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki.

Projekt skierowany jest do 92 osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, które:

- utraciły pracę w okresie nie dłuższym niż 6 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu,

- są przewidziane do zwolnienia lub zagrożone zwolnieniem z pracy,

- są zatrudnione,

u pracodawców przechodzących procesy adaptacyjne i modernizacyjne.

W ramach projektu przewidziano następujące formy wsparcia:

Szkolenia zawodowe:

spawanie metodą TIG 141,

spawanie metodą MIG 131,

spawanie metodą MAG 135,

operator koparko- ładowarki.

Pomoc w rozpoczęciu i prowadzeniu działalności gospodarczej:

kurs „Prowadzenie działalności gospodarczej”,

wypłata jednorazowej dotacji inwestycyjnej maksymalnie 40 000 zł,

szkolenie z rozliczania otrzymanej dotacji,

wsparcie pomostowe: podstawowe (6 miesięczne) i przedłużone.

Ponadto dla każdego uczestnika przewidziano udzielenie wsparcia psychologicznego oraz zawodowego.

Termin realizacji projektu: 01.2011- 09.2012r.

Więcej informacji na stronie Projektu http://nowaszansa.cras.org.pl/