Projekty Zakończone

Akademia Umiejętności Handlowych

2008-04-11

Projekt „Akademia Umiejętności Handlowych" realizowany ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w ramach Poddziałania 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw, Działania 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Priorytetu VIII Regionalne kadry gospodarki. Projekt skierowany jest do 216 osób zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego, pracujących w handlu (bez względu na formę zatrudnienia).

Proponowane wsparcie ma na celu uzyskanie nowych, bądź zwiększenie posiadanych kwalifikacji i umiejętności w/w osób oraz dostosowanie ich do potrzeb pracodawców.

Przewidziano następujące szkolenia (w wymiarze po 32 jednostki dydaktyczne):

zarządzanie zespołem sprzedażowym,

skuteczny przedstawiciel handlowy,

e- sprzedawca,

skuteczna sprzedaż (w ramach szkolenia przewidziano również zajęcia nauki języka angielskiego w wymiarze 120 jednostek lekcyjnych),

zaawansowane negocjacje handlowe (w ramach szkolenia przewidziano również zajęcia nauki języka angielskiego w wymiarze 120 jednostek lekcyjnych),

profesjonalna obsługa klienta (w ramach szkolenia przewidziano również zajęcia nauki języka angielskiego w wymiarze 120 jednostek lekcyjnych).

Termin realizacji projektu: 02.2011- 05.2012r.

Więcej informacji na stronie Projektu http://akademiahandlowa.cras.org.pl/