O Stowarzyszeniu

Jesteśmy:

Grupą uczciwych i godnych zaufania osób zaangażowanych społecznie. Chcemy aby nasza praca była czymś więcej niż źródłem dochodów dlatego pracujemy w instytucjach i organizacjach społecznych. Znamy się wzajemnie, wspieramy się i w razie potrzeby pomagamy sobie nawzajem. Postanowiliśmy spożytkować wypracowany przez nas społeczny kapitał wzajemnego zaufania dla dobra wspólnego i naszej „małej ojczyzny”.

Nasze atuty to:

Poczucie misji i chęć zmieniania świata na lepsze. Oprócz tego jesteśmy dobrze przygotowani do podjęcia różnorakich wyzwań, posiadamy dobre wykształcenie oraz szeroką wiedzę w wielu dziedzinach nauki. Poprzez częste w naszej pracy kontakty z osobami należącymi do różnych kategorii społecznych, wiekowych i ekonomicznych nabyliśmy też sporą wiedzę którą potocznie nazywa się „życiową”. Ponadto posiadamy duże doświadczenie i kluczowe kwalifikacje potrzebne przy realizacji projektów społecznych.

Nasi partnerzy to:

sl-netCENTRUM OBSŁUGI BIZNESU

Podstawowe cele Stowarzyszenia to

 • Przeciwdziałanie zjawisku bezrobocia i jego negatywnym skutkom.
 • Wspieranie grup szczególnego ryzyka.
 • Integracja i reintegracja zawodowa kobiet.
 • Integracja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych.
 • Zwiększenie dostępu do edukacji – promocja kształcenia przez całe życie.
 • Podniesienie jakości edukacji w odniesieniu do potrzeb rynku pracy.
 • Promocja przedsiębiorczości.
 • Rozwój społeczeństwa informacyjnego.
 • Rozwój społeczeństwa obywatelskiego i demokracji lokalnej.
 • Wspieranie działań samorządu terytorialnego.
 • Promocja integracji europejskiej i współpracy międzynarodowej.
 • Ochrona środowiska naturalnego.
 • Promocja zdrowia, aktywności fizycznej i sportu.
 • Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego.
 • Troska o rozwój wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia.