Kontakt

Adres Stowarzyszenia:

Stowarzyszenie „CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

Dane ewidencyjno - rejestrowe:

KRS: 0000264928, NIP: 813-34-77-478, REGON: 180170225

Adres Biura Projektów:

Stowarzyszenie „CRAS" Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej

35-045 Rzeszów, ul. Hetmańskiej 4/12,

Tel. / faks: 17 740-22-25

email: biuro@cras.org.pl