Aktualności

1 2

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

2017-04-06

Stowarzyszenie „CRAS” – Centrum Rozwoju Aktywności Społecznej z siedzibą 35-513 Rzeszów, ul. Raginisa 31/L2 przedstawia podsumowanie złożonych ofert w ramach postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego nr ZO/01/T/2017 z dnia 20.03.2017r. na realizację wsparcia grupowego i indywidualnego dla Uczestników Projektu pn. „Kompleksowe wsparcie rodzin z terenu gminy Trzebownisko” (RPPK.08.04.00-18-0027/16) ze wskazaniem realizatora danej części.

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty